Gawad ng Katapatan

Posted on Categories Awards   Leave a comment on Gawad ng Katapatan

Land Bank of the Philippines | August 8, 2003 Pagkilala sa patuloy na pagtingkilik sa serbisyo ng bangko, at sa pamamagitan nito, ang pagsama sama ng lakas ay nagpapatatag pa sa isang makabuluhang pagtutulungan at pagkakaisa.