Client Stories

Rechelda Estoque

“Dahil sa Panata at sa Usapang Paglago ng TSPI na itinuturo sa amin, naisip ko na ayusin ko ang aking sarili dahil ako rin naman ang nahihirapan.  Pinipilit ko na ngayong gawin kung ano ang nasa kasulatan.”

“Kahit mahirap,  life must go on. Tuloy pa rin ang laban sa awa ng Diyos.” (Though hard, life must go on. We continue to fight, by God’s mercy.)

“Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay magiging matatag.”-Proverbs 16:3

“Dapat unahin si Lord at gagawa ka din, mag-ipon para sa pangarap.” (“God should be first and you should also do your part, save for your dream”).

“Magtrabaho ka lang…Nakikita naman ng Panginoon kung gusto mong umangat sa buhay.” (“Keep working…the Lord sees your desire for a better life.”)

“Ang mga pinakikinabangan, kailangan pakisamahan, bigyan ng konswelo” (Those who were helpful should be treated well and given consideration.”)

“Tiwala sa Diyos na maaayos lang din ang lahat sa takdang panahon” (“In God I trust that everything will be okay in His time”)

“Nagpapasalamat ako sa TSPI at sa mga taong nagbigay ng tiwala.  Hindi man ganoon kadali ang trabaho ng isang officer at TAAS agent, pinanghahawakan ko lagi ang tiwala ng mga tao at ng TSPI sa akin at yun ang mahalaga.” (I thank TSPI and everyone who trust in me. Though is it not easy to be a TAAS agent, I keep holding on to the trust that was given me by TSPI and the people around me, that is what matters most.)

“Upang magtagumpay ang kabuhayan, disiplina, sipag, tiyaga at tamang diskarte ang kailangan.” (To have a successful livelihood, discipline, industriousness, perseverance and good strategy are needed.)

“Lagi kong kasama and Diyos sa lahat ng nangyayari at laban ko sa buhay.” (God is always with me in every situation and in every struggle of my life.)